Manusstopp: Barnen, själarna, världen och konvertiterna