Malmö högskola sänker trovärdigheten för hela högskoleväsendet