Humanisterna och EHF välkomnar Europadomstolen beslut