Det heter barnkonventionen, inte prästkonventionen