Det är fett att göra rätt - om konfliktlinjer i tolkning av barns religionsfrihet