Cristina Ribeiro: Bergman och Gud - var han 'den protestantiske ateisten’?