Förbundsstyrelsen

Valberedning, förtroendemedlem och revisorer

Humanisternas valberedning består av: Bengt Westerberg, sammankallande Nina Cederberg Dan Larhammar Hans Loo Valberedningen kan kontaktas via: valberedning@humanisterna.se Förtroendemedlem: Anders Martinsson, kontaktas ...

Läs vidare