Förbundsstyrelsen

Valberedning, förtroendemedlem och revisorer

Humanisternas valberedning består av: Bengt Westerberg, sammankallande Nina Cederberg Daniel Färm Veronica Gardell Christer Sturmark Valberedningen kan kontaktas via: valberedning@humanisterna.se Förtroendemedlem: Margareta ...

Läs vidare