Humanistfika: Rosi Hagberg om vägen från kristen till humanist