Var går gränsen mellan kultur och religion/livsåskådning?