Debatt

fredag 27 mars 2015

Religionens roll i skolan

Ett samtal om religionens roll i skolan mellan Christer Sturmark, Ordförande i förbundet Humanisterna, och Elof Hansjons (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje Kommun. Tema: Hur hanterar skolorna i ...

Läs vidare
torsdag 23 oktober 2014

Paneldebatt om religion och vetenskap

Avslutande debatt under seminariet Religion och vetenskap - en fortbildningsdag för lärare. Medverkande: Per Kornhall, Åsa Wikforss, Christer Sturmark och Dan Larhammar. Samtalsledare: Sören Holst. Om fortbildningsdagen: En av fyra EU-medborgare är ...

Läs vidare
torsdag 23 oktober 2014

Paneldiskussion - Religionens betydelse inom Waldorfpedagogiken

Waldorfpedagogik är en pedagogik som baseras på en antroposofisk bild och syn på människan och tillämpas vid Waldorfskolor. Vad har religionen för betydelse inom Waldorfpedagogiken och hur lämpar den sig ...

Läs vidare
fredag 5 september 2014

Debatt mellan Kristna Värdepartiet och Humanisterna

Den 4 september debatterade Humanisternas Christer Sturmark och Kristna Värdepartiets Per Kronlid. En debatt som direkt berör vilka rättigheter och skyldigheter varje person bör ha. Ska alla ha en egenbestämmande över sin kropp eller ...

Läs vidare
söndag 27 april 2014

Enfald eller mångfald i läroboken?

Enfald eller mångfald i läroboken? - Om livsåskådningar i skolan. Med Börge Ring, Christer Sturmark, David Thurfjell och Agneta Bronäs.

Läs vidare
söndag 23 juni 2013

Humanisternas manual om rasism och intolerans

Humanisterna har under hösten 2012 och våren 2013 drivit ett projekt om rasism och intolerans med fokus på mänskliga rättigheter. Projektet bygger på samtal med gymnasieelever och lärare om främlingsfientlighet ...

Läs vidare
måndag 11 mars 2013

Kan religion och vetenskap förenas?

En del människor anser att naturvetenskap och religion rör sig inom skilda domäner, där vetenskapen kan kartlägga det mätbara, medan religionens uppgift är att söka svar på frågor som meningen ...

Läs vidare
måndag 10 december 2012

Är religion något att ha?

Paneldiskussion/debatt mellan Christer Sturmark, Humanisterna, och Allan Willny, präst i Ösmo-Torö församling. Moderator: Ulla Tengling, journalist. - Kan ett multikulturellt samhälle vara sekulärt? - Ska religionsyttringar tillåtas ta plats i det publika ...

Läs vidare
måndag 26 november 2012

Guds Existens - Tro eller ej?

Debatt mellan Mats Selander, kristen teist, och Christer Sturmark, sekulär humanist, på Södertörns högskola 121107. Arrangörer: Söderntörns Kristna Förening och Retorikkonsulternas förening.

Läs vidare
fredag 28 september 2012

Debatt om hedersvåld

Humanisterna Syd arrangerade tillsammans med ABF en välbesökt debattafton om hedersvåld och våld i nära relationer. Deltagarna var väl förberedda och vi fick en livlig debatt med många kloka synpunkter. ...

Läs vidare