Thomas Nilsson

Telefon:

0739-65 86 95

E-post:

thomas@tidattminnas.se

Borgerliga/Humanistiska ceremonier

Många av oss har ett stort behov av ceremonier för att manifestera viktiga händelser i våra liv. Detta alldeles oavsett om vi bekänner oss till någon tro eller inte. Ceremonierna ger oss möjlighet att betona viktiga händelser och ger oss ett stöd i att minnas. Det kan gälla att vi gifter oss, eller återupprepar våra löften till vår partner, att vi välkomnar en ny medlem till familjen eller att vi tar farväl av en kär familjemedlem.

Ceremonier är viktiga för oss då de fungerar som en brygga mellan olika skeden av våra liv.

Som borgerlig/humanistisk officiant kan jag hålla samman dessa ceremonier på ett neutralt sätt, utan religiösa inslag. Med utgångspunkt från Era tankar och önskemål kommer vi överens om hur ceremonin ska vara. Jag utför inte några religiösa ritualer.

Begravning

En begravning är både ett farväl och en tid att minnas en närstående person. Mitt mål är att Ni ska få möjlighet att både känna sorg över en saknad familjemedlem och kär vän, men också glädje över att ha fått vara en del av dennes liv. Begravningsakten är en viktig pusselbit i att hantera sorgen och saknaden, och att ta de första stegen vidare och att låta de positiva minnena ta överhanden framför sorg och saknad.

Begravningen bygger i största möjliga mån på den avlidnes önskemål och Era tankar kring hur Ni vill ha det.

Bröllop & Löftesförnyelse

Bröllopet är för många det viktigaste ögonblicket i livet, stunden då man går från att vara ensam till att helt bygga sitt liv tillsammans med den man älskar.

Jag har ingen formell vigselrätt, vilket innebär att Ni får skilja mellan den juridiskt bindande vigselakten och högtiden med vänner och familj. Det är den senare jag med glädje åtar mig för att tillsammans med Er göra Ert bröllop till något Ni minns hela livet.

Att förnya sina bröllopslöften, är ett fint och högtidligt sätt att visa att ni fortfarande älskar varanda lika mycket, som när ni gifte er. Detta är den ceremoni man normalt sett går in i med mest öppna ögon, man känner varandra väl och vad man kan förvänta sig i fortsättningen.

Barnvälkomnande

Ett barnvälkomnande är ett sätt att manifestera att familjen har fått en ny medlem och för vissa även ett tillfälle att berätta vilka namn barnet fått. För många är det även ett högtidligt sätt att visa världen att nu sätter vi barnet före oss själva, och att involvera andra vuxna som ska hjälpa barnet genom livets snårskog.

Hur går vi tillväga?

Det första som sker är att vi bokar ett möte för att gå igenom hur Ni vill ha Er ceremoni. Tillsammans planerar vi ceremonin utifrån Era önskemål gällande utformning, musik med mera. Jag sammanställer därefter ett förslag som Ni får ha synpunkter på tills vi har en färdig ceremoni som Ni känner Er nöjda med.

Ring mig gärna på telefon 0739-65 86 95 för mer information