Rune Åkerlund

Telefon:

0950-12970 Mobil: 070-312 08 19

E-post:

rune.akerlund@brinet.nu

Adress:

Klippstigen 3
921 42 Lycksele

Presentation

Förutom att ha varit medlem i Humanisterna i över 15 år är jag numera också Lycksele kommuns borgerliga begravningsförrättare. Född i Stockholm 1932. Uppväxt i Östergötland, västerbottning sedan 1957 ( med avbrott för en period under 80-90-talet). VoV-ingenjör, fil. kand., förvaltningssocionom. Numera pensionär som tidigare arbetat som arbetsledare inom vägbyggnadsbranschen, som lärare, landsbygdutvecklare och näringslivskonsulent. Gift med Vivan, två barn och ett barnbarn. Är aktiv i flera föreningar bl a STF, föreningen Norden, RTVD samt tillhör kommunrevisionen i Lycksele.

Min ambition är att utforma begravningsceremonierna på ett enkelt men ändå värdigt sätt i enlighet med den avlidnes eller de efterlevandes önskemål. Genom personliga sammanträffanden eller på annat sätt skaffar jag mig kännedom om dessa önskemål och om andra uppgifter kring den avlidne som kan vara relevanta att ha med vid planeringen och genomförandet av begravningsakten.

De begravningar jag hittills genomfört har skett i gravkapellet i Lycksele men jag ser gärna att begravningen sker på annan plats såsom i hemmet, ute i naturen.

Förutom vid begravningar kan jag hjälpa till med planering och genomförande av barnvälkomnande.

Mina tjänster när det gäller begravningar av Lyckselebor ersätts av Lycksele kommun.

Har deltagit i Humanisternas ceremoniutbildning.