Jörgen Larsson

Telefon:

070-3400763

E-post:

j.l.33@bahnhof.se

Adress:

Karlstad

Presentation

Bor i Skoghall i Värmland, född i början av 60-talet, har arbetat hela livet med äkta intelligens, d.v.s. människor, och med konstgjord intelligens, d.v.s. informationsteknologi, som lärare, systemutvecklare och i diverse ledarskapsroller. För närvarande är jag IT-konsultchef på Tieto i Karlstad.

Sedan barnsben har jag varit humanist, även om jag inte visste från början att det var så det hette. För mig är det lika viktigt med den traditionellt humanistiska delen av Humanisternas verksamhet som den religionskritiska och skeptiska hållningen vad det gäller pseudovetenskapliga företeelser.

Under hösten 2016 deltog jag i Humanisternas utbildning för ceremoniverksamhet. De ceremonier jag utför är vigslar och barnvälkomnanden. Jag har ännu inte formell vigselrätt, men håller gärna en högtidlig vigselceremoni vid sidan av eller efter den juridiskt bindande akten.

Varför officiant?

För mig är det viktigt att det finns någon som kan erbjuda en ceremoniverksamhet som är ett alternativ för den som det inte känns rätt för med en religiös högtid. Och det är också viktigt för mig att detta alternativ kan erbjuda en vacker och väl utformad ceremoni med de inslag som huvudpersonerna, alltså inte jag själv, vill inkludera. Vid vigsel följer vi dock alltid det formella protokollet på själva vigselformuläret. För egen del ser jag det som en riktigt häftig upplevelse att få vara med och bidra till en fin och glädjefull ceremoni för att välkomna ett barn till världen eller manifestera kärleken hos ett äktenskap. Eller kanske både och, då vi ändå är igång?

Hur utforma ceremonin?

Det går vi igenom tillsammans, innehåll och anslag. Vi inventerar vilka möjligheter som finns från er sida, min sida, eventuella faddrar, och från släkt och vänner att bidra med inslag för t.ex. ceremoniella delar, dikter, sång och musik. Min kompetens på den musikaliska delen är dock tyvärr begränsad till att på sin höjd dra igång en allsång. Vill ni att det ska vara högtidligt eller lättsamt och skojfriskt? Är det en bisak att ceremonin inte innehåller religiösa inslag så att vi bara nämner det som en bakgrundsförklaring, eller är det en viktig del av ceremonin? Vill ni att det ska vara en lång eller kort ceremoni, med musik som är modern eller traditionell, CD eller live, vill ni ha dikter av t.ex. Ferlin eller t.ex. högläsning av en låttext av Metallica? Eller en dikt av Millmarkôrn på bred fryksdalska?

Är ni t.ex. samkönade eller har olika etniska eller religiösa bakgrunder så kan vi utforma en ceremoni som tar avstamp i detta, eller också bortser från det om ni ser det som en icke-fråga i sammanhanget. Det viktigaste är att ceremonin blir på ett sätt som känns personligt och rätt för er, så länge den inte innehåller några religiösa inslag. Om ni och era gäster har olika språkbakgrund kan vi genomföra hela ceremonin på engelska eller delar av den, baserat på ett granskat manus, på tyska, spanska eller italienska.