Video

måndag 1 februari 2016

Religion - ett livsfarligt vapen i Mellanöstern

Religion är inte orsak till konflikterna, men eftersom alla identifierar sin folkgrupp med en religion kan den användas i propagandan och göra mer skada än många andra vapen. Föreläsning av Christer ...

Läs vidare
tisdag 1 december 2015

Humanists, secularists and atheist under threat in Bangladesh

A seminar with Nirjhar Mazumder, Subrata Shuvo and Siddhartha Dhar. Filmed during the Swedish Humanist Association's autumn conference 2015, at ABF-huset in Stockholm.

Läs vidare
tisdag 24 november 2015

Etiska och människorättsliga aspekter på flyktinghälsovård

Föredrag av läkaren Mattias Rööst i samband med Humanistdagen och utdelningen av Hedeniuspriset 2015.

Läs vidare
tisdag 24 november 2015

Humanistic Life Skills - Höstkonferensen 2015

ENGLISH: Werner Schultz, project manager at Humanistische Verband Deutschlands speaks about the different operations of the organization. SVENSKA: Werner Schultz från Humanistische Verband Deutschlands berättar om de olika verksamheter som organisationen driver. Inspelat ...

Läs vidare
tisdag 24 november 2015

Opening speech/Inledning Christer Sturmark Höstkonferensen 2015

Opening speech at the 2015 autumn conference of The Swedish Secular Humanist Organization. In both English and Swedish (mix). Recorded at ABF-huset in Stockholm november 2015.

Läs vidare
måndag 23 november 2015

Hedeniuspristagaren Ulf Danielssons föredrag vid Humanismens dag

Fysikprofessorn Ulf Danielsson mottog Hedeniuspriset 2015 på ABF-huset i Stockholm den 22 november. Efter prisutdelningen följer ett föredrag samt efterföljande frågestund. Humanisternas motivering: “Professor Ulf Danielsson har under en lång tid bedrivit ...

Läs vidare
fredag 13 november 2015

Mörkret vid tidens ände

Vi står inför en ny revolution inom fysiken, där bilden av vårt universums mörka och okända sida sakta börjar klarna. Den saknade pusselbiten av partikelfysiken har hittats genom upptäckten av ...

Läs vidare
torsdag 29 oktober 2015

Genom Europa i Voltaires fotspår

Karl-Erik Norrman har författat en modern upplysningsroman La Candide: På spaning efter Europas själ i vilken huvudpersonen i sitt sökande efter ”Europas själ” blir alltmer oroad över tecken på nynationalism, ...

Läs vidare
lördag 17 oktober 2015

På kryss med humanister 2015: Paneldebatt

Avslutande paneldiskussion på temat religion och yttrandefrihet. Deltagare i panelen är Ulla Gudmundson, Bi Puranen, Jonas Otterbeck och Patrik Lindenfors. Samtliga personers föredrag under kryssningen finns att se via denna ...

Läs vidare
lördag 17 oktober 2015

Sverige, ett extremt land - likheter/olikheter mellan värdesystem

Bi Puranen är docent och forskare vid Institutet för Framtidsstudier och generalsekreterare i World Values Survey. Hennes huvudsakliga forskningsintresse är säkerhet och värderingar i ett jämförande perspektiv. Inspelat under På kryss ...

Läs vidare