Video

torsdag 19 oktober 2017

Negativt tänkande gör världen bättre

En föreläsning om det negativa med positivt tänkande, om det positiva med negativt tänkande, och om skillnaden mellan analytiskt tänkande och tänkandet om det negativa. Som alternativ till positivitetshetsen erbjuds ...

Läs vidare
onsdag 20 september 2017

Vetenskapliga religionsförklaringar och deras konsekvenser för gudstro

Inom religionsforskningen gör man ibland anspråk på att presentera uttömmande vetenskapliga förklaringar av religiös tro och religiösa fenomen, alltså förklaringar som inte förutsätter existensen av en religiös verklighet. Hur ska ...

Läs vidare
söndag 17 september 2017

Sekulär högtidsstund vid riksmötets öppnande 2017

Se hela den sekulära högtidsstunden vid riksmötets öppnande den 12 september 2017 på Konstakademien i Stockholm. Talare: Elisabeth Åsbrink, ordförande för Svenska PEN, och Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. ...

Läs vidare
fredag 15 september 2017

Riksmötets öppnande 2017 - Den sekulära högtidsstunden

Den sekulära högtidsstunden inför riksmötets öppnande genomfördes på Konstakademien den 12 september 2017. Bland de drygt 100 deltagarna återfanns två ministrar och ett tjugotal riksdagsledamöter. Se ett reportage från ceremonin ...

Läs vidare
lördag 1 juli 2017

Möt en humanist: Ulf Gustafsson

Ulf Gustafsson är fastighetsförvaltare, och förbundssekreterare i Humanisterna. Intervjuad av Henrik Thomé.

Läs vidare
lördag 1 juli 2017

Möt en humanist: Henrik Thomé

Henrik Thomé är IT-entreprenör och tidigare styrelseledamot i Humanisterna. Intervjuad av Ulf Gustafsson.

Läs vidare
lördag 1 juli 2017

Möt en humanist: Christer Sturmark

Christer Sturmark är bokförläggare på Fri Tanke förlag och förbundsordförande för Humanisterna. Intervjuad av Svante Linusson.

Läs vidare
torsdag 1 juni 2017

Möt en humanist: Svante Linusson

Svante Linusson är professor i matematik vid KTH i Stockholm och styrelseledamot i Humanisterna Stockholm. Intervjuad av Henrik Thomé.

Läs vidare
tisdag 16 maj 2017

Vårt klot så ömkligt litet

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, har skrivit boken Vårt klot så ömkligt litet. I seminariet förklaras naturvetenskapen och fysiken bakom klimatforskningen och hur det ligger till med vårt klots ...

Läs vidare
lördag 8 april 2017

Blir samhället bättre eller sämre av sekularisering?

Joel Halldorf, docent i kyrkohistoria, samtalar med Christer Sturmark, ordförande Humanisterna, om hur sekularisering påverkar samhället. Vad blir resultatet av att religionerna får mindre inflytande i samhället? Vilka möjligheter och ...

Läs vidare