Video

torsdag 12 maj 2011

Religiös tro och en naturvetenskaplig världsbild - går de ihop?

Ett samtal mellan fysikerna Bengt Gustafsson och Sören Holst. Bengt Gustafsson är professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet.

Läs vidare
torsdag 17 februari 2011

Organdonation - aktuella dilemman

I Sverige har en stor del av medborgarna en positiv inställning till organdonation. Trots detta har mindre än hälften tagit aktiv ställning genom att registrera sig i donationsregistret, bära donationskort ...

Läs vidare
torsdag 17 februari 2011

Vårt moderna behov av New Age

Föreläsning av Christer Sturmark om new age och pseudovetenskap.

Läs vidare
onsdag 29 september 2010

Peter Hallström berättar om den svåra vägen ut ur pingstkyrkan

Peter Hallström berättar personligt och utlämnande om sin egen brytning med pingstkyrkan och dess konsekvenser för både familjerelationerna och den egna själsliga utvecklingen. Föredrag 2010-09-29 på ABF Stockholm.

Läs vidare
tisdag 14 september 2010

Debatt E Gerle och C Sturmark

Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, anser att just den tes som Gerle presenterar är den farligaste förenkling man kan göra i vår tid och i rådande spänningsfält mellan religion och ...

Läs vidare
onsdag 1 september 2010

Religion och politik

Var står riksdagspartierna i de humanistiska frågorna? - Humanisterna frågar ut riksdagspartierna inför valet 2010

Läs vidare
tisdag 23 mars 2010

Moral med och utan Gud

Jerker Karlsson och Mats Selander diskuterar moral i en teistisk eller ateistisk värld. Är sann moral beroende av Guds existens eller är moralen endast en mänsklig konstruktion? Finns det moraliska ...

Läs vidare
tisdag 9 mars 2010

Religionskunskap i skolan och religiösa friskolor

Debatt mellan Christer Sturmark och Ruben Agnarsson om Skolverkets nya kursplaner för grundskolan.

Läs vidare
lördag 7 november 2009

Superstition kills (English)

A woman is murdered, accused of being a witch. How is it possible that this can happen in 2009? In rural India, gurus wander from village to village, claiming they have magical ...

Läs vidare
fredag 23 oktober 2009

Humanism och Humanisterna

En film som beskriver vad Humanism är och vad Humanisterna kämpar för.

Läs vidare