Föredrag

lördag 15 mars 2014

Barnexperimentet – svensk skola i fritt fall

Vi har fått en skola där de med sämre resultat misslyckas i allt högre grad, men också där de bästa eleverna är sämre än tidigare. Hur kunde det bli så? Per ...

Läs vidare
onsdag 12 februari 2014

Tvivlarens guide till Nya Testamentet

I dag är det nästan bara kristna som fördjupar sig i Nya Testamentet. Övriga vet ganska lite om dess tillkomst och innehåll, trots att kristendomen och Jesusord ofta åberopas i ...

Läs vidare
söndag 24 november 2013

Hederskulturen i Sverige

Lars Åberg, samhälls- och kulturjournalist, berättar med utgångspunkt från sin och Eduardo Grutzkys nya bok ”Heder och samvete” som är en både inträngande och övergripande skildring av hederskulturen och dess ...

Läs vidare
fredag 8 november 2013

Åsa Wikforss: Att känna sig själv

Sedan antiken har man betonat betydelsen av att ”känna sig själv”, att ha kunskap om de egna önskningarna, uppfattningarna och känslorna. I dag får vi ofta höra att vägen till ...

Läs vidare
söndag 29 september 2013

Perspektiv på fri vilja

Om människan har en fri vilja eller inte har debatterats av filosofer under tusentals år, och på senare tid har även hjärnforskare lagt sig i diskussionen. Men man måste också ...

Läs vidare
söndag 28 april 2013

Bortom kontroll? – Vetandets väg till det vi inte har en aning om

Peter Sylwan är populärvetenskaplig författare och vetenskapsjournalist med erfarenhet från SR, SvT, DN och SvD. Hans specialintresse är att tolka och översätta den vetenskapliga världens svårfångade och komplexa kunskaper och ...

Läs vidare
lördag 30 mars 2013

Sekulär andlighet – finns den?

Carl Gustaf Olofsson använder sig ibland av beteckningen ”ateistisk frilansteolog”. Han har sedan tonårens uppbrott från en traditionell kristendom varit djupt engagerad i frågorna kring tillvarotolkning och andlighet från ett ...

Läs vidare
torsdag 14 februari 2013

Filosofi till vardags

Tulsa Jansson är ordförande i den ideella föreningen Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis. Föreningen arbetar för att det sokratiska, eftertänksamma och existentiella samtalet ska in i skola, vård och offentliga ...

Läs vidare
onsdag 5 december 2012

Sanal Edamaruku – i landsflykt för sanningen

Sanal Edamaruku är den indiske skeptikern som bland annat låtit en guru försöka döda honom med svart magi i direktsänd TV (han överlevde), och som avslöjade att vattnet som droppade ...

Läs vidare
söndag 2 december 2012

Tankar som ändrar allt. Om nyttan med tankeexperiment inom vetenskap och filosofi

Sören Holst berättar om sin nyutkomna bok ”Tankar som ändrar allt” som handlar om tankeexperiment som intellektuellt verktyg, som metod att nå insikt. Ända sedan Galileos dagar har tankeexperiment använts ...

Läs vidare