Föredrag

torsdag 23 oktober 2014

Dan Larhammar: Gud i hjärnan

Föredrag 3 av 4 under seminariet Religion och vetenskap - en fortbildningsdag för lärare. Dan Larhammar är professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet. Han är känd för sitt arbete mot ...

Läs vidare
torsdag 23 oktober 2014

Åsa Wikforss: Tro och vetande

Föredrag 2 av 4 under seminariet Religion och vetenskap - en fortbildningsdag för lärare. Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet med huvudintresse för språkfilosofi och externalism. Om fortbildningsdagen: En ...

Läs vidare
torsdag 23 oktober 2014

Per Kornhall: Vikten av upplyst undervisning

Föredrag 1 av 4 under seminariet Religion och vetenskap - en fortbildningsdag för lärare. Per Kornhall är fil. dr i systematisk botanik och författare till bland annat "Skapelsekonspirationen" (2008). Om fortbildningsdagen: En av ...

Läs vidare
tisdag 21 oktober 2014

Meningssökande i vetenskapens era

Sökandet efter kunskap och sökandet efter mening har i och med den moderna vetenskapen blivit två skilda ting. Men människans existentiella strävan består, och fortsätter prägla våra upplevelser och tolkningar ...

Läs vidare
fredag 17 oktober 2014

Kvinnor, jämställdhet och religion: Heliga Birgitta som ”genuskorrigerare”

Föredrag av Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap och feminist. Heliga Birgitta (1303-1373) var Sveriges första stora författare och satte ”det kvinnliga” i centrum genom sitt fokus på Maria och genom sin ...

Läs vidare
lördag 4 oktober 2014

Ellen Key - Liv och tankar

Föredrag av Elisabeth Auer, Fil. Dr i litteratur. Kring förra sekelskiftet var Ellen Key (1849-1926) en av våra mest betydelsefulla kulturpersonligheter, pedagoger och författare. Med den banbrytande ”Barnets århundrade” utvecklade hon ...

Läs vidare
onsdag 10 september 2014

Demokratin och rättsstaten

Föredrag av Hans Corell, ambassadör och tidigare bl.a. FN:s under­general­sekreterare för rättsliga frågor. Demokratin och rättsstaten är två nödvändiga förutsättningar för internationell fred och säkerhet. Den senaste tidens händelser i Syrien, ...

Läs vidare
tisdag 20 maj 2014

Vad gör människan unik?

Med Johan Lind, docent i zoologi vid Stockholms Universitet. Varför kan människan åka till månen medan hennes närmaste släktingar för en tynande tillvaro nära utrotningens brant? Trots uppenbara skillnader verkar det svårt att ...

Läs vidare
lördag 12 april 2014

CERN och jakten på universums hemligheter

2013 års Nobelpris i fysik gick till teorin bakom Higgspartikeln, den sista pusselbiten i partikelfysikens standardmodell. Men standardmodellen är inte den sista pusselbiten i det kosmiska pusslet. Vad är nästa ...

Läs vidare
måndag 24 mars 2014

Knep för påverkan och manipulation

Det är lätt att tro att man själv är immun mot påverkan medan det bara är andra som drabbas. Men påverkan är något grundläggande psykologiskt som handlar om hur vi ...

Läs vidare