Debatt

onsdag 31 augusti 2011

Skulle världen bli bättre utan religioner?

Debatt mellan Stefan Gustavsson och Christer Sturmark.

Läs vidare
torsdag 12 maj 2011

Religiös tro och en naturvetenskaplig världsbild - går de ihop?

Ett samtal mellan fysikerna Bengt Gustafsson och Sören Holst. Bengt Gustafsson är professor i teoretisk astrofysik vid Uppsala universitet.

Läs vidare
tisdag 14 september 2010

Debatt E Gerle och C Sturmark

Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna, anser att just den tes som Gerle presenterar är den farligaste förenkling man kan göra i vår tid och i rådande spänningsfält mellan religion och ...

Läs vidare
onsdag 1 september 2010

Religion och politik

Var står riksdagspartierna i de humanistiska frågorna? - Humanisterna frågar ut riksdagspartierna inför valet 2010

Läs vidare
tisdag 23 mars 2010

Moral med och utan Gud

Jerker Karlsson och Mats Selander diskuterar moral i en teistisk eller ateistisk värld. Är sann moral beroende av Guds existens eller är moralen endast en mänsklig konstruktion? Finns det moraliska ...

Läs vidare
tisdag 9 mars 2010

Religionskunskap i skolan och religiösa friskolor

Debatt mellan Christer Sturmark och Ruben Agnarsson om Skolverkets nya kursplaner för grundskolan.

Läs vidare