Varför ska man gå med i Humanisterna?

Vad är humanism? Varför ska man gå med i Humanisterna?