Var går gränsen mellan religion/livsåskådning?

Var går gränsen mellan religion/livsåskådning? Detta var frågeställningen för ett panelsamtal på St Katarina Stiftelsen.

Panel: Carl Reinhold Bråkenhielm (professor i empirisk livsåskådningsvetenkap, präst), Eva Ekselius (journalist, författare, medlem i redaktionsrådet för Judisk Krönika), Kashif Virk (imam vid islamska Ahmadiyya-samfundet) och Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna.