Upplysning i det 21:a århundradet: tro och vetande i vår tid

Christer Sturmark är en svensk författare, förläggare, debattör och tidigare IT-­‐entreprenör. Han har en fil. kand. i datavetenskap och är ordförande för Förbundet Humanisterna.

Inspelat under På kryss med Humanister 17-­18 september 2015.