Tro, vetande och humanism i vår tid

Debatten om tro och vetande, religion och politik, vetenskap och pseudovetenskap är mer aktuell än någonsin. Vad skall man tro, vad kan man veta och vilken grund för detta har vi? Christer Sturmark, ordförande i förbundet Humanisterna, föreläser om dessa frågor och diskuterar med publiken.

Vid denna föreläsning vävdes exempel in från Christer Sturmarks nya bok Upplysning i det 21:a århundradet.

Inspelat på ABF-huset i Stockholm den 25 mars 2015.