Ska Gud hålla sig borta från skolan?

Samtal med Ulf Gustafsson, Maynard Gerber, Sabina Koij och Mohammad Muslim Eneborg.

Livsåskådningsforum arrangerat av S:ta Katharinastiftelsen 9 febuari 2017.