Samarbete – livets grundprincip, föredrag av Patrik Lindenfors