Riksmötets öppnande 2019: Sekulär högtidsstund

Sedan 2012 arrangerar Humanisterna en sekulär högtidsstund i samband med Riksmötets öppnande. Högtidsstunden genomförs innan riksdagsledamöter och riksdagens gäster samlas för den officiella ceremonin i Riksdagshuset. Syftet med högtidsstunden är erbjuda ett sekulärt alternativ för de som deltar i ceremonin och vill uppleva något annat än gudstjänsten som samtidigt genomförs i Storkyrkan. Humanisterna vill med högtidsstunden uppmärksamma värdet med demokrati, en sekulär stat och mänskliga rättigheter.

Om Riksmötets öppnande 10 september 2019:

Den sekulära samlingen genomförs på Konstakademien, Fredsgatan 12.

Medverkande:
Humanisternas ordförande Anna Bergström,
Ulrika Kärnborg, ordförande i Fredrika Bremer-förbundet
Marcin de Kaminski, Civil Rights Defenders.
Musik av Rickard Söderberg.