Religionens roll i skolan

Ett samtal om religionens roll i skolan mellan Christer Sturmark, Ordförande i förbundet Humanisterna, och Elof Hansjons (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden i Södertälje Kommun.

Tema: Hur hanterar skolorna i Södertälje konflikter mellan religion och vetenskap.

Inspelat på Wendela Hebbes hus i Södertälje, torsdagen den 26 mars.