Rätten till vår död – den sista friheten

Rätten till vår död – den sista friheten

Våra fri- och rättigheter har aldrig förr varit så många, och vår valfrihet aldrig tidigare så stor. Det är först när vi är svårt sjuka och döden oundvikligen närmar sig som vi berövas rätten att besluta om det som återstår av våra liv.

Inga-Lisa Sangregorio, frilansjournalist och författare, föreläser utifrån sin bok Den sista friheten, i vilken hon argumenterar för att Sverige bör införa rätt till dödshjälp för obotligt sjuka som vill slippa den sista tidens lidande, och samtalar sedan med publiken om denna fråga.

Inspelat måndagen den 16 maj på ABF-huset.