Politikerdebatt om barn och ungdomars religionsfrihet

Politikerdebatt om barn och ungdomars religionsfrihet. Den handlade om religiösa friskolor och andra frågor som berör religionsfrihet.

Panel:
Anna Horn, vice ordförande Liberala Ungdomsförbundet
Rassoul Pourassad, ledamot förbundsstyrelsen Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Manuel Cortez Azero, språkrör för Grön Ungdom i Stockholmsregionen
John Backvid, Moderata Ungdomsförbundet Stockholm
Moderator: Staffan Dopping

Inspelat på ABF-huset i Stockholm 17 maj 2018.