Paneldiskussion - Religionens betydelse inom Waldorfpedagogiken

Waldorfpedagogik är en pedagogik som baseras på en antroposofisk bild och syn på människan och tillämpas vid Waldorfskolor. Vad har religionen för betydelse inom Waldorfpedagogiken och hur lämpar den sig i en konfessionsfri skola?

Debatt i Södertälje stadshus den 1 juni 2014, mellan lokala partirepresentanter, waldorfläraren Leif Tjärnstig och Humanisternas ordförande Christer Sturmark.

Inspelat av Carl-Oscar Alsén.