Paneldebatt om religion och vetenskap

Avslutande debatt under seminariet Religion och vetenskap – en fortbildningsdag för lärare. Medverkande: Per Kornhall, Åsa Wikforss, Christer Sturmark och Dan Larhammar. Samtalsledare: Sören Holst.

Om fortbildningsdagen:
En av fyra EU-medborgare är icke-religiös. Cirka 70 procent av svenskarna tror inte på någon personlig gud. Omkring 30 procent av svenskarna uppger att de saknar gudstro.

Syns de i skolans undervisning om livsåskådningar? Humanismen är en sekulär livsåskådning som sätter människan i centrum och betonar individens självständighet, värde och ansvar. Den avvisar religiösa förklaringsmodeller och framhåller istället vetenskapen, det kritiska tänkandet och den fria argumentationen som centrala metoder för att söka svar på frågor om världen och existensen.

Du känner väl till att din skolklass kan få besök av en humanist? Ett möte för att diskutera förhållandet mellan vetenskap och tro, värdet av kritiskt tänkande och ett sekulärt perspektiv på moral och etik.