Möt en humanist: Svante Linusson

Svante Linusson är professor i matematik vid KTH i Stockholm och styrelseledamot i Humanisterna Stockholm. Intervjuad av Henrik Thomé.