Livsåskådning och dess betydelse för människan

Hur viktigt är livsåskådningar, tro och religion för människor? Kan människor med olika livsåskådningar samverka? Behöver vi mer/mindre livsåskådning i samhället? Vad har sekularismen för betydelse?

Samtal mellan Ulf Gustafsson, förbundssekreterare Humanisterna, och Kashif Virk, Imam, Ahmadiyya Muslimska Samfundet Stockholm.

Inspelat på ABF-huset i Stockholm den 2 november 2017.