Kampen för homosexuellas rättigheter

Många länder har fortfarande dödsstraff för homosexualitet medan andra har långa fängelsestraff. I våra grannländer i öst har kyrkan efter kommunismens fall fått starkt ökad makt vilket leder till ökat förtryck och våld mot homosexuella, och en tillbakagång för kvinnors fri- och rättigheter.

Henrik Thomé intervjuar i den här filmen Bill Schiller, mångårig journalist på Radio Sweden och drivande i organisationen Nordic Rainbow Humanists. Bill berättar om den långsamma och mödosamma kampen för homosexuellas rättigheter.

Humanismen står för alla människors lika värde. Därför är det naturligt för Humanisterna att medverka i kampen för homosexuellas rättigheter.

Inspelat och producerat av Henrik Thomé hösten 2008