Jakten på svenskheten

2012 utkom Qaisar Mahmood med boken Jakten på svenskheten, i vilken han beskriver sin 900 milsresa på motorcykel genom Sverige, sökande efter det som formar svenskheten och den svenska identiteten. Seminariet kommer bland annat att handla om våra idéer och vilka som kan göra anspråk på att uppfattas som svenskar. Uppfattas alla medborgare som svenskar? Är det ens viktigt?

Qaisar Mahmood är författare och debattör. Han arbetar som avdelningschef på enheten för kulturarv på Riksantikvarieämbetet.

Inspelat på ABF-huset i Stockholm torsdagen den 8 oktober 2015.