Jag vill slippa se det religiösa!

Ett seminarium om den negativa religionsfriheten arrangerat av Myndigheten för stöd till trossamfund vid MR-dagarna i Linköping i november 2019.

Rätten att slippa se, höra och uppleva religion är något som alltmer har kommit att diskuteras och debatteras i svensk offentlighet. Men vad säger egentligen våra lagar och regler om detta? Och hur ser diskussionen ut idag om denna fråga – hur långt ska den sekulära principen sträcka sig?

Medverkande: Katherine Cash (Svenska missionsrådet), Kavot Zillén (Stockholms universitet) och Ulf Gustafsson (Förbundssekreterare Humanisterna), samt moderator Max Stockman från SST.