Islam och blasfemi:­ om symbolövervakning i en global värld

Jonas Otterbeck är professor i islamologi vid Lunds Universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är vad som sker med islam i nutid och då speciellt här i Sverige.

Inspelat under På kryss med Humanister 17-­18 september 2015.