Humanistisk konfa 2017

På ett humanistiskt konfirmationsläger får du utforska livets stora frågor utan färdiga svar och universella sanningar. Våra läger är varma och glädjefyllda helhetsupplevelser där diskussioner, gruppövningar och lekar varvas. Under lägren byggs en fantastisk känsla av acceptans, glädje och samhörighet. Att vara toleranta, närvarande och nyfiket utforskande är förmågor som vi tillsammans bygger upp. Läs mer: http://humanisterna.se/konfirmation/

Kortfilm inspelad under humanistiska sommarläger 2017.