Genom Europa i Voltaires fotspår

Karl-Erik Norrman har författat en modern upplysningsroman La Candide: På spaning efter Europas själ i vilken huvudpersonen i sitt sökande efter ”Europas själ” blir alltmer oroad över tecken på nynationalism, antisemitism och EU-motstånd. Författaren vill i boken och i detta föredrag väcka diskussion om var vi kommer ifrån och vart Europa är på väg.

Karl-Erik Norrman är författare, med ett djupt och brett kulturintresse. Han har en mångårig erfarenhet som diplomat och ambassadör, och har arbetat i ett flertal europeiska städer och på andra platser runt om vår glob.

Inspelat på ABF-huset i Stockholm, torsdagen den 22 oktober 2015.