Enfald eller mångfald i läroboken?

Enfald eller mångfald i läroboken? – Om livsåskådningar i skolan. Med Börge Ring,
Christer Sturmark, David Thurfjell och Agneta Bronäs.