Det är fett att göra rätt

– Om konfliktlinjer i tolkning av barns religionsfrihet

Barnkonventionen blir svensk lag 2020. Det finns flera frågor där barns rättigheter, speciellt deras rätt till religions- och övertygelsefrihet står i potentiell konflikt med andra rättigheter. Vid seminariet diskuteras bland annat religiösa friskolor, slöja på barn och omskärelse av pojkar.

Medverkande:
Hamid Zafar, Barn- och utbildningschef Mullsjö kommun
Wanja Lundby-Wedin, Förste vice ordförande i kyrkostyrelsen Svenska kyrkan
Elisabeth Dahlin, Barnombudsman
Anna Bergström, Ordförande Humanisterna
Moderator: Tara Twana, Styrelseledamot, Humanisterna

Inspelat den 3 juli 2019, Visby, under Almedalsveckan