Debatt mellan Kristna Värdepartiet och Humanisterna

Den 4 september debatterade Humanisternas Christer Sturmark och Kristna Värdepartiets Per Kronlid. En debatt som direkt berör vilka rättigheter och skyldigheter varje person bör ha. Ska alla ha en egenbestämmande över sin kropp eller ej? Ska sexuell läggning spela roll för vad som får betraktas som äktenskap? Ska politiken ge särskild hänsyn till någon religion före andra, eller ej?

Inspelat i Norra Real, Stockholm, av Carl-Oscar Alsén.