Arvet från upplysningen: religion och religionskritik i Sverige

I denna föreläsning talar David Thurfjell om upplysningsarvets mångfacetterade betydelse för svensk religion och religionskritik. Det blir en resa från religionskritiken som formulerades i de franska salongerna på 1700-talet, genom ett allt mer moderniserat Europa präglat av liberala och socialistiska idéer, via en kristen kyrka som förändras i sin bild av sig själv till dagens världsunika svenska religionssituation.

David Thurfjell är professor i religionsvetenskap och författare till boken “Det gudlösa folket”.

Inspelat måndagen den 21 september i ABF-huset, Stockholm