Årets Hedeniuspristagare 2016: RFSL Newcomers

Utdelning av årets Hedeniuspris, på ABF-huset i Stockholm söndagen 20 november. 2016 tilldelas priset till RFSL Newcomers.

“I en tid då många flyktingar kommer och har kommit till Sverige finns en grupp som ofta är mer utsatt än andra: hbtq-personer. Inte sällan har man tvingats fly på grund av sin identitet, men kan också råka illa ut på asylboenden och få dåligt stöd och undermålig information om sina rättigheter i Sverige. RFSL Newcomers är ett nätverk inom RFSL för och med asylsökande som fungerar som en social mötesplats men också hjälper människor som flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För sitt livsviktiga stöd till de som drabbas av inhumana föreställningar tilldelas RFSL Newcomers 2016 års Hedeniuspris.”