Are religion and science compatible?

Går det att förena religion och vetenskap eller är konflikten mellan dessa sfärer oförsonlig? Vad bidrar religion med, eller är det så att vetenskap är tillräckligt? Debatt mellan Lawrence Krauss, professor i fysik och författare till boken Ett universum ur ingenting, och Roland Poirier Martinsson, författare och doktor i filosofi. (Debatten sker på engelska.)