Är religion eller sekulär humanism bäst för vårt samhälle?

Har religion en unik betydelse för människors liv, eller kan en sekulär livsåskådning ge minst lika bra svar på livets stora frågor? Är mer eller mindre religion lösningen på samtidens problem? Hur skapas tolerans mellan olika livsåskådningar?

Runt dessa frågor debatterar Kashif Virk, imam Islams Ahmadiyya Samfund, med Christer Sturmark, ordförande för Förbundet Humanisterna.

Inspelat på ABF-huset i Stockholm, den 17 mars 2016.