Gentester, fosterdiagnostik, dödshjälp - var står den medicinska etiken?