Den sista friheten - om det självvalda livsslutet när allt hopp är ute