Leif Domnérus

Telefon:

0702 620055

E-post:

leif.domnerus@telia.com

Adress:

Odlingsvägen 6, 136 48 Handen

Presentation

I allt mänskligt liv ingår såväl glädje som sorg. Från den underbara glädjen när ett barn kommer till världen och skall namnges. Till den skimrande lycka som omger ett par som är på väg att förena sina liv i ett förhoppningsvis långt och kärleksfullt äktenskap. Men även den avgrundsdjupa sorg som inträder när en nära anförvant avlider och skall ges en sista hälsning och hyllning.

Som utbildad officiant av den icke religiösa organisationen Humanisterna har jag, Leif Domnérus, äran och ansvaret för att göra dessa tre högtidligheter – namngivning, bröllop och begravning – till en var för sig väl sammanhållen, seriös och stämningsfull ceremoni. Alltid i självklar samklang med uppdragsgivaren.

Livet igenom har jag respekterat humanistiska ideal, som inbegriper förnuft och medmänsklighet. Där finns inget utrymme för tro på någon form av gudadyrkan eller övernaturlighet. Därför anser jag det angeläget att det finns alternativ till kyrkliga ceremonier. Just sådana som organisationen Humanisterna förespråkar och som jag personligen företräder.

Mitt yrkesmål var tidigt att få arbeta med kvalitativ och folkbildande kultur, främst inom musiksektorn. En tjänst som programkonsult för Folkets Husföreningarnas Riksorganisation var ett steg i rätt riktning. Sedan följde en tioårig anställning som kommunal kultursekreterare i Stockholm. Vår familj flyttade därefter till Hälsingland/Järvsö. Syftet var att inte låta karriären styra livet alltför mycket. En tioårig levnadsperiod med närhet till fantastisk natur, tillsammans med min fru och mina barn kryddades med arbete såväl som (återigen) kommunal kultursekreterare, journalist och radioreporter.

Återkomsten till Stockholm innebar redaktörsansvar för Musikern och därefter Symfoni, två fackförbundsmagasin. Ett flerårigt arbete med eget musikprogram i Sveriges Radio har följts av omfattande – och pågående – frilansuppdrag som journalist, med betoning på personporträtt. Två bokprojekt – om barn respektive musik – är också aktuella.

Att möta människor och höra deras minnen av nära och kära kräver såväl livserfarenhet som förmåga att lyssna och därefter återge med personligt tonfall och relevanta fakta. Som mångårig journalist överför jag denna kunskap i min roll som begravningsofficiant.

Som pappa och sedan länge även farfar upplever jag oemotståndlig lycka i att möta de allra minsta människorna i samhället vid den glädjefulla namngivningsceremonien. Som gift sedan fyrtiofem år med en kvinna som jag ännu är kär i har jag sedan länge insett den självklara poängen med ett livslångt förhållande i ett jämställt och humanistiskt äktenskap.

Namngivning, bröllop eller begravning; jag står till er tjänst!