Ingela Widén

Telefon:

08- 462 94 96 Mobil: 070-798 27 00

E-post:

wiin49@gmail.com

Adress:

Rönnskärsstigen 2
137 97 Årsta Havsbad

Presentation

Barnvälkomnande och begravning, är ett hedersamt och viktigt uppdrag. Det är den som ska namngivas/begravas som är huvudpersonen. För att det ska ske på bästa sätt träffar jag föräldrar,barn/anhöriga för att gemensamt ta fram ett program som känns rätt för just er.

Jag hjälper till med att formulera fadderbrev, föreslå musik och dikter liksom att vi fördelar vem som ska göra vad under ceremonin.

Jag har tyvärr inte vigselrätt, däremot kan jag hålla en vigselceremoni om man vill förnya sina löften eller ha en utförligare ceremoni.

Jag har inga problem att åka till annan ort.

De senaste 25 åren har jag arbetat med människor som på olika sätt hamnat i kläm på arbetsmarknaden, genom övertalighet eller långtidssjukskrivning.

Jag är utbildad beröringspedagog, coach och officiant.